Ansible pridanie hosta

Inštalácia: Nastavenie hosta (vzdialeného serveru) priranie: Medzi vzdialeným serverom a ansible je potrebne mat nastavene SSH kľúče Test ansible:    Send article as PDF