ELK + logstash install

Instalacia ELK stack Instalacia potrebnych balikov Nhranie repozitara Instalacia elasticsearch Instalacia logstash Instalacia kibana    Send article as PDF   

Proxy Multicast to RTSP

Samotný vstavaný systém založený na operačnom systéme YOCTO Linux je možné využit’ aj ako proxy server, ktorý spracováva pakety jedného typu a tie prevádza na iný typ. Takýto príklad proxy serveru , ktorý spracováva pakety je „ UDP IPTV to RTSP proxy “. Tento proxy server zabezpečuje preklad UDP multicast vysielanej televízie v sieti na protokol RTSP,cez ktorý je možné jednoduchšie sledovat’ dané multicastové vysielanie. Tento proxy server je napísaný v jazyku C, čiže pre…