VRA ubuntu 21.04 template

Instalacia UBUNTU minimalna verzia vytvorenie root hesla: Update systemu Nastavenie SSH Zmena parametra: Instalacia open-vm-tools Uprava bugu openp-vm-tools zmazanie maschine ID Zmazanie netplan Odstranenie cloud-init Odstránenie vytvorených ssh kľúčov Zabezpečenie automatického generovanie ssh kľúčov pri prvom štarte systému Aktivovane systemd služby rc.local Povolenie spúšťania rc.local v systemd Definovanie DNS serverov v systemd resolver: Imnstalovanie externeho SW Nastavenie NTP klienta na lokálny NTP server Pridanie vlastného NTP serveru sa vykonáva v konfiguračnom súbore: Je potrebné pridať…