VRA ubuntu 21.04 template

Instalacia UBUNTU minimalna verzia vytvorenie root hesla: Update systemu Nastavenie SSH Zmena parametra: Instalacia open-vm-tools Uprava bugu openp-vm-tools zmazanie maschine ID Zmazanie netplan Odstranenie cloud-init Odstránenie vytvorených ssh kľúčov Zabezpečenie automatického generovanie ssh kľúčov pri prvom štarte systému Aktivovane systemd služby rc.local Povolenie spúšťania rc.local v systemd Definovanie DNS serverov v systemd resolver: Imnstalovanie externeho SW Nastavenie NTP klienta na lokálny NTP server Pridanie vlastného NTP serveru sa vykonáva v konfiguračnom súbore: Je potrebné pridať…

VMWARE optimize vmotion speed

Default nastavenie je vyuztie jedneho jadra pre vmotion. varianta 1 zvysit pocet vmotion vmkernel interface With each created VMkernel interface that is enabled for vMotion, a new vMotion stream is spun up. Each stream containing the helpers as discussed. The multiple stream helpers assist in putting more data on the vMotion network and by doing so, utilization more bandwidth to copy the memory pages across the vMotion network, reducing the time it takes to get…