Ansible pridanie hosta

Inštalácia: Nastavenie hosta (vzdialeného serveru) priranie: Medzi vzdialeným serverom a ansible je potrebne mat nastavene SSH kľúče Test ansible:    Send article as PDF   

Obnovenie certifikatu radius UVT

Pre obnovenie certifikátu je potrebne u certifikačnej autority vyžiadať o podpísanie certifikátu. Generovanie CSR: Po podpisani CRT je potrebne nahrať na radius servery súbory: Na radius serveru je potrebne vytvoriť priečinok: 24.2.2020 – dátum podpísania certifikátu Do tohto priečinka je potrebne nakopírovať naše certifikáty. V konfiguračnom súbore je potrebné upraviť: Je potrebne pozmeniť dátum certifikátu. V priečinku s certifikátom je potrebne generovať novy DH certifikát:    Send article as PDF