freeradius DHCP SQL static leases

Instalacia serveru: Vytvorenie databázy pre mysql DHCP Potrebne tabulky: radcheck – overenie MAC radreply – definovanie parametrov MAC postauth – LOG ak zariadenie dostalo IP štruktúra a príklad radcheck: štruktúra a príklad radreply: štruktúra a príklad radposauth: Vytvorenie tabuliek LMS VALA: POSTAUTH: Nastavenie TRIGER pre update hodnot v tabulke nodes s casom kedy posledny krat dostal IP. RADCHECK (WIFI): Nova verzia 1.11.2020 RADREPLY (WIFI): Nova verzia 1.11.2020 RADCHECK (CABLE): Nova verzia select 27.10.2020: RADREPLAY (CABLE):…

Debian freeradius SQL inštalácia

Inštalácia radius serveru: Import MYSQL štruktúry: Vytvorenie tabuľky pre zápis používateľov s časovým obmedzením: Vytvorenie pohľadu pre tabuľku radcheck. Tento pohľad zabezpečí načítanie iba užívateľov s platnými údajmi podľa dátumu starts a expire. Zabezpečenie automatického mazania starých záznamov z databázy starších ako 5 dní po dátume exspirácie: Uprava freeradius SQL config povolenie SQL    Send article as PDF