2. Hands-on of using CrypTool

Open CrypTool 2. First, we’ll create RSA keys. Click on PKI >Generate keys. 3. Select the RSA algorithm, with a bit length of 1024. 4. Enter the details for the key pair to be created. They are the public and private key pair. 5. Click on Generate key pair. 6. Click on “Show Key Pair” to see the key pair and the associated public certificate. The public certificate of the key pair is shown below.…

Buffer Overflow Exploit – 1

Install: Determina if ASLR is enabled. If it is /proc/sys/kernel/randomize_va_space > 0 We can disable it by setting this value to 0 Create program: Compile witch stack smashing protection disabled Now lets see if we can cause the program to crash We can send large amounts of data through the command line using python This point we are essentially fuzz testing our program. However, sice our buffer has a 500 byte capacity, the program is…

VRA ubuntu 20.04 template

Instalacia UBUNTU minimalna verzia vytvorenie root hesla: Update systemu Nastavenie SSH Zmena parametra: Instalacia open-vm-tools Uprava bugu openp-vm-tools zmazanie maschine ID Zmazanie netplan Odstranenie cloud-init Odstránenie vytvorených ssh kľúčov Zabezpečenie automatického generovanie ssh kľúčov pri prvom štarte systému Aktivovane systemd služby rc.local Povolenie spúšťania rc.local v systemd Nastavenie ssh aby startovalo az po rc.local Restart systemd Definovanie DNS serverov v systemd resolver: Nastavenie NTP klienta na lokálny NTP server Pridanie vlastného NTP serveru sa vykonáva…