Check_MK nastavenie parametrov služby

Nastavenie notifikačných parametrov služby v check_mk. Pre každú službu je možne nastaviť vlastne hladiny WARN a CRIT. Aktuálne nastavenie hraníc WARN, CRIT je možne zistiť na grafe danej služby. Pozmenenie týchto hodnôt: Zmenené hodnoty WARN a CRIT sa pre danú službu prejavia až po vykonaní ďalšej kontroly. Je teda potrebne počkať aspoň 5 minút pre korektné nastavenie.    Send article as PDF   

PI-hole inštalácia

DNS blokovanie nebezpečného obsahu ako sú reklamy mining. Inštalácia je možná na mikropočítači RPI alebo na podporovaných LINUX operačných systémoch. Inštalácia potrebných balíkov: Inštalácia Pihole Zmena hesla WEB administracneho prostredia: aktualizácia Pihole je pomocou príkazu: WEB admin Pridanie block-listov Repozitáre block-listu Zablokovanie mining: Ďalšie repozitare: Zdroj: Podobne SW Pi-hole, AdGuard Home, Adaway, Blockada, AdGuard Pro for iOS    Send article as PDF