Power shell vypnutie a vymazanie VM VMware

Zmazanie VM pomocou powershell. (Pre správnu funkčnosť je potrebne sa pripojiť na vcenter server. https://blog.mhasin.eu/?p=764) $vmObj = Get-VM -Name VM* – vy listuje všetky VM ktorých názov začína “VM” Stop-VM -VM $active -Confirm:$false – Ak VM beži tak sa vypne Remove-VM -VM $delete -DeleteFromDisk -Confirm:$false – Zmazanie VM z disku a vcentra    Send article as PDF   

Power shell pripojenie k VMWARE vcenter

Inštalácia power-cli Chyba pri prvom pripojení je potrebne načítať API: Pri načitaní modulu je potrebne povoliť v systéme načítavanie modulov tretích strán Povolenie nepodpísaných certifikátov pripojenia: Skript na pripojenie sa do vcentra: Definovanie prihlasovacích údajov Pripojenie na vcenter server: Odpojenie sa z vcenter servera:    Send article as PDF   

Power shell create VM VMWARE vcenter

Vytvorenie VM pomocou powershell. (Pre správnu funkčnosť je potrebne sa pripojiť na vcenter server. https://blog.mhasin.eu/?p=764) Deploy zo šablóny: $VMTemplate = Get-Template -Name ‘windows’ – Definícia šablony vo vcenter $OSSpecs = Get-OSCustomizationSpec -Name ‘windows’ – Definovanie customization profilu $ESXi = Get-Cluster $cluster | Get-VMHost | Get-Random – výber náhodného hosta z daného klastra Zapnutie VM:    Send article as PDF