Apereo debian install

Instilácia docker, git Stiahnutie instalacie CAS apaereo overlay Nastavenie gradle: Doplnenie nastavenia: vytvorenie projektu do docker kontajneru: Spustenie kontajneru: zobrazenie LOG po spusteni Server nacuva na porte: Defaul Username, PASSWORD: LDAP nastavenie:    Send article as PDF