CENTOS 7 VRA template

Update systému Zobrazenie kernel Odstránenie kernelov Automatické mazanie potrebne nainštalovať balík yum-utils: Zmazanie SSH klucov Pridanie rc.local automatické generovanie ssh kľúčov Inštalácia NTP serveru Je potrebné pridať parameter určujúci náš NTP server do konfiguračného súboru. Overenie funkčnosti NTP klienta: Vo výpise sa musí zobrazovať nami zvolený NTP server. Odstránenie YUM cache yum clean all Odstránenie maschine-id operačného systému Zrušenie SWAP oddielu Finálne vymazanie histórie terminálu a vypnutie operačného systému Úprava nastavenie vo vSphere Krok 1:…

VMware vRA bluprint UBUNTU

Vytvorenie UBUNTU server / UBUTU desktop šablóny pre vmware automation. Pre vytvorenie šablóny bol zvolený systém UBUNTU 18.04 LTS. Krok 1: Aktualizácia systému a inštalácia VM tools: Krok 2: Odstránenie CLOUD-init pre správnu funkčnosť vmware customization Krok 3: Odstránenie vytvorených ssh kľúčov Zabezpečenie automatického generovanie ssh kľúčov pri prvom štarte systému Povolenie spúšťania rc.local v systemd Aktivovane systemd služby rc.local Krok 4: Nastavenie NTP klienta na lokálny NTP server Inštalácia NTP služby: Pridanie vlastného NTP…