VMware vRA bluprint UBUNTU

Vytvorenie UBUNTU server / UBUTU desktop šablóny pre vmware automation. Pre vytvorenie šablóny bol zvolený systém UBUNTU 18.04 LTS. Krok 1: Aktualizácia systému a inštalácia VM tools: Krok 2: Odstránenie CLOUD-init pre správnu funkčnosť vmware customization Krok 3: Odstránenie vytvorených ssh kľúčov Zabezpečenie automatického generovanie ssh kľúčov pri prvom štarte systému Povolenie spúšťania rc.local v systemd Aktivovane systemd služby rc.local Krok 4: Nastavenie NTP klienta na lokálny NTP server Inštalácia NTP služby: Pridanie vlastného NTP…