Check_MK nastavenie parametrov služby

Nastavenie notifikačných parametrov služby v check_mk. Pre každú službu je možne nastaviť vlastne hladiny WARN a CRIT. Aktuálne nastavenie hraníc WARN, CRIT je možne zistiť na grafe danej služby. Pozmenenie týchto hodnôt: Zmenené hodnoty WARN a CRIT sa pre danú službu prejavia až po vykonaní ďalšej kontroly. Je teda potrebne počkať aspoň 5 minút pre korektné nastavenie.    Send article as PDF